Motorni trimeri

Da bi ste odabrali trimer koji je po Vašoj mjeri i u skladu sa vašim potrebama potrebno je ispitati sljedeća tri kriterija.

Vertikulacija

Vertikulacija je proces uklanjanja mrtvih dijelova biljaka sa površine travnjaka. Najčešće je to lišće, koje može da se pojavi prirodnim odumiranjem ili nakon košenja od pokošenih dijelova lišća, koji nisu uklonjeni nakon kosidbe. 

Zasnivanje travnjaka

Zasnivanja travnjaka može se obaviti na različite načine, a koji će se od načina koristiti ovisi od željene brzine zasnivanja travnjaka, opreme i finansijskih mogućnosti. 

Košenje

Prije košenja neophodno je obaviti pripremu travnjaka koja podrazumijeva čišćenje podloge od otpadaka biljnog porijekla (grana, lišća, otkosa) ali i čvrstih materijala (kamenja, šuta, odbačene ambalaže...). Popravka nivelacije terena takođe predstavlja sastavni dio pripreme terena za košenje.

Navodnjavanje travnjaka

Ukoliko nema dovoljno prirodnih padavina, potrebno je obaviti navodnjavanje. Propusti i nedostaci u praksi u oblasti agrotehnike, često se rješavaju pojačanim navodnjavanjem. Međutim, tako se ne postižu željeni rezultati, a nije ni ekonomično. 

Žive ograde

Zimzelene žive ograde djeluju masivno i ukoliko im se ostavi dominantan prostor mogu biti veoma teške, posebno u zimskim mjesecima. Listopadne žive ograde se smatraju pogodnijim jer propuštaju više svjetla, naročito zimi.