Košenje

Samo košenje može se obavljati ručno ili mašinski, što ovisi od veličine travnjaka i njegovih karakteristika.

Parkovski travnjak se kosi na visinu od 30 do 40 mm (za prirodnu visinu trave 30 – 60 mm) jednom do dva puta nedjeljno, dok je za golf teren pravilo 3 do 7 mm (prirodne visine 6 do 12 mm) svakodnevnim košenjem.

Kada su u pitanju mašine kojima se obavlja košenje, prema pogonu motorne kosilce , one mogu biti sa motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem i sa elektromotorom.

Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem prilagođeni su strogim zahtjevima ekologije, dok je elektromotorni pogon lakši za pokretanje, a osim toga ovi uređaji rade sa minimalnom bukom i ne emituju izduvne gasove.

Ukoliko se sagleda razvoj kosionih aparata, prvi takav uređaj imao je linijski protunož i spiralne, rotacione noževe na imaginarnom cilindru. Ovaj princip se i danas primjenjuje kod ručnih travokosilica na guranje i samohodnih, koje se prvenstveno koriste za održavanje sportskih travnjaka. Poslednji u nizu razvijeni su rotacioni režući aparati i oni se danas najčešće koriste za održavanje travnjaka.

Dijele se na: ručne (na guranje), ručne – motorne (na guranje), ručne – motorne (samohodne), samohodne (traktorom nošene), lebdeće i automatske.

Za njegu hortikulturnog zelenila, osim kosilica, koriste se i motorni čistači – “trimeri”. Radi se o mašinama koje imaju višestruku ulogu i koji su uz odgovarajući priključak lako prilagodljivi različitim potrebama košenja (šišanje ivica, trave oko ivičnjaka, staza, zidova...).

 Ako se među gajenim biljkama nalazi šiblje i druga neplemenita vegetacija koju treba isjeći koriste se  priključci u obliku :

1)      noževi (kružnih pila) za stabla prečnika do 200 mm,

2)      trostrukog noža za rezanje grube trave,

3)      sjekača trave za  grubu, gustu travu, ali ne i za drvenaste biljke i

4)      noža za gustu, grubu travu i drvenaste biljke.

Osim navedenih priključaka, za rezanje svih vrsta trava može se koristiti i glava trimera sa nitima od najlona što je vrlo praktično pri rezanju grube trave oko ukrasnog šiblja ili oko stabala drveća.

Kada je riječ o djelovima travnjaka koji prerastaju ivičnjake i prelaze na staze i zidove, šišanje ivica preporučljivo je obavljati po potrebi cijele godine.

Za šišanje ivica travnjaka najčešće se koriste travokosilice, a trava oko ivičnjaka uz čvrste objekte, oko staza, zidova, ukrasnog šiblja, stabala drveća, šiša se “trimerom”. Za određene dijelove travnjaka koje je potrebno oivičiti prema objektima, stazama, zidovima, oko stativa, stubova, cvjetnjaka ukrasnog šiblja i grupacija grmlja, najpraktičnije rješenje je vertikalni, mehanički “trimer”.