Vertikulacija

Vertikulacija je proces uklanjanja mrtvih dijelova biljaka sa površine travnjaka. Najčešće je to lišće, koje može da se pojavi prirodnim odumiranjem ili nakon košenja od pokošenih dijelova lišća, koji nisu uklonjeni nakon kosidbe.

Gomilanje mrtvog biljnog materijala otežava rast biljaka, smanjuje moć prodiranja vode u zemljište, zadržava hranjive materije na površini zemljišta, ubrzava razvoj oboljenja i štetočina na travnjaku i sprječava razvoj korijenovog sistema. Vertikulaciju ćete najbolje obaviti uređajima koji se nazivaju prozračivači.