Agregati

Zapremina motora

Nominalna snaga

Maksimalna snaga

Nominalni napon

IP stupanj

Tip startera

Jačina električne struje

Faze

Stupanj radnog režima

Faktor snage

Stupanj izolacije

Dimenzije

Masa

Top