Plinski i dizel grijači

Izlazna snaga

Vrsta plina

Potrošnja plina

Protok zraka

Grijna površina

Maksimalna izlazna temperatura zraka

Vrsta goriva

Potrošnja goriva

Masa

Top