Najčešća pitanja

Bašta

Napunite rezervoar za gorivo sa bezolovnim benzinom. U rezervoar za ulje sipajte odgovarajuće ulje za kosilice  za četvorotaktne motore 600 ml. Villager preporučuje ulja za četvorotaktne motore Oregon. Redovno kontrolirajte nivo ulja u motoru.

Kada je kosilica nova, prva zamjena ulja se mora obaviti nakon 5 radnih sati, svaka sljedeća zamjena ulja radi se na 50 radnih sati. Zamjenu ulja obavite u ovlaštenom servisu.

Za kosilice sa Briggs & Strattion motorima koristite svjećicu Oregon šifra 77-301, za kosilce sa OHV motorima koristite svjećicu Oregon šifra 77-303

Kosilicu oborite unazad u pravcu ručki, ne preporučuje se obaranje kosilice na stranu jer tada može doći do prelivanja ulja. Kada kosilicu oborite unazad otvorit će vam se prilaz do noža koji možete lako skinuti odvrtanjem jednog zavrtnja.

Nemojte pokretati pilu dok je kompletno ne sklopite i ne provjerite.

Uvjerite se da imate siguran stav nogu i stavite pilu na zemlju tako da vodilica i lanac ne budu blizu bilo čega.

Prije nego što počnete sa pokretanjem nove pile pročitajte uputstvo za upotrebu. Proizvod se može oštetiti ukoliko ne slijedite uputstvo za upotrebu. Uputstvo za korisnike sadrži veoma važne informacije o sigurnosti koje se moraju poštovati. Prilikom pokretanja uređaja slijedite sljedeću proceduru:

 1. Napunite rezervoar za gorivo sa ispravnom mješavinom.
 2. Prekidač za struju stavite u položaj ON.
 3. Napunite pumpicu za gorivo pritiskajući je nekoliko puta sve dok ne vidite gorivo u pumpici
 4. Polugu čoka (sauh) povucite unazad.
 5. Povucite startni kanap nekoliko puta 5-6 dok se ne čuje zvuk motora. Motor se upali i odmah se ugasi. Dalji pokušaji povlačenja startnog kanapa mogu prouzrokovati prelivanje motora gorivom takozvano presisavanje. Nemojte vući startni konopac  više od 50 cm i dopustite mu da se polako vrati.
 6. Nakon paljenja i gašenja motora, vratite polugu čoka (sauh) u prvobitan položaj guranjem poluge naprijed.
 7. Ponovite povlačenje startnog kanapa dok se motor ne pokrene.
 8. Lagano pritisnite polugu gasa da bi se isključio blokator gasa
 9. Prije početka rezanja isključite kočnicu lanca, povlačenjem poluge kočnice ka sebi
 1. Postavite uređaj na ravnu i suhu površinu
 2. Skinite svjećicu sa uređaja i uklonite kapu sa svjećice
 3. Otvorite čok za protok vazduha i nakon toga 8-10 puta povucite starter kako bi se izbacio višak goriva iz cilindra
 4. Ostavite pilu na vazduhu 20 minuta kako bi gorivo iz cilindra isparilo
 5. Osušite svjećicu i vratite je na mjesto
 6. Izvršite normalno pokretanje uređaja kao što je prikazano u uputstvu bez aktiviranja čoka

Ako ne možete pokrenuti motor, problem se obično odnosi na dostavu goriva i nedostatak struje. Provjerite da li se gorivo isporučuje do karburatora i cilindra. Provjerite da li svjećica baca varnicu. Ukoliko je sve u redu postoji mogućnost da je došlo do prelivanja goriva-presisavanja uređaja. Ako se problem nastavi preporučujemo da se obratite u najbliži Villager servisni centar.

Villager proizvodi sa dvotaktnim motorom rade na mješavinu benzina i ulja za dvotaktne motore. Villager preporučuje upotrebu ulja za dvotaktne motore proizvođača Oregon i Villager. Odnos između benzina i ulja je 40:1. Nemojte koristiti dizel gorivo.

Gorivo ne treba čuvati u uređaju jer se mogu stvoriti naslage koje nepovoljno utiču na rad motora i mješavina gubi svoja svojstva za podmazivanjem motora. Ako uređaj treba čuvati duže od 30 dana, ispraznite rezervoar za gorivo, pokrenite uređaj i ostavite ga da radi dok se sam ne ugasi. Tada ste sigurni da nema goriva u sistemu za napajanje uređaja gorivom.

Filter vazduha se mora čistiti nakon 5 radnih sati. Zamjenu filtera vazduha uradite 1 godišnje. Zamjenu filtera goriva potrebno je uraditi jednom godišnje.

Ukoliko motor radi, a lanac se ne okreće, provjerite da li je aktivirana kočnica lanca koja se nalazi na prednjoj strani motorne pile ispred prednje ručke. Kočnicu deaktivirajte povlačenjem poluge kočnice unazad. Ukoliko se lanac i dalje ne okreće, javite se u najbliži servisni centar.

Koristite svjećicu Oregon šifra 77-324

Za podmazivanje vodilice i lanca Villager preporučuje ulje za lanac-lancol proizvođača Oregon.

Nemojte pokretati trimer dok ga kompletno ne sklopite i ne provjerite.

Postavite trimer na zemlju i vodite računa da je rezni alat na dovoljnoj udaljenosti od bilo kakve prepreke ili ljudi.

Prije nego što počnete sa pokretanjem novog trimera pročitajte uputstvo za upotrebu. Proizvod se može oštetiti ukoliko ne slijedite uputstvo za upotrebu. Uputstvo za korisnike sadrži veoma važne informacije o sigurnosti koje se moraju poštovati. Prilikom pokretanja uređaja slijedite sljedeću proceduru:

 1. Napunite rezervoar za gorivo sa ispravnom mješavinom.
 2. Prekidač za struju koji se nalazi na ručki trimera stavite u položaj ON.
 3. Blokirajte polugu gasa u položaj polugas
 4. Napunite pumpicu za gorivo pritiskajući je nekoliko puta sve dok ne vidite gorivo u pumpici
 5. Polugu čoka (sauh) povucite unazad, aktivirajte čok
 6. Povucite startni kanap nekoliko puta 5-6 dok se ne čuje zvuk motora. Motor se upali i odmah se ugasi. Dalji pokušaji povlačenja startnog kanapa mogu prouzrokovati prelivanje motora gorivom takozvano presisavanje. Nemojte vući startni konopac  više od 50 cm i dopustite mu da se polako vrati.
 7. Nakon paljenja i gašenja motora, vratite polugu čoka (sauh) u prvobitan položaj guranjem poluge naprijed.
 8. Ponovite povlačenje startnog kanapa dok se motor ne pokrene.
 9. Lagano pritisnite polugu gasa da bi se isključio blokirač gasa

Glava mjenjača mora se redovno podmazivati kako ne bi došlo do oštećenja mjenjača uslijed velikog trenja. U sezoni košenja kontrola podmazivanja se vrši na svakih 15 dana. Odvrnite zavrtanj za podmazivanje na glavi mjenjača, ukoliko na šarafu ima masti nije potrebno dodatno podmazivanje, ukoliko nema na šarafu masti izvršite podmazivanje. Za podmazivanje Villager preporučuje Oregon grafitnu mast.

Radionica

Uređaje koji su u garanciji ne smijete sami popravljati jer na taj način gubite pravo na istu. U slučaju da je uređaj van garancije, a želite sami da ga popravite, provjerite sljedeće.  Prije svega treba provjeriti da li su četkice uređaja potrošene što je jedan od simptoma vašeg kvara. Na nekim uređajima su one lako zamjenjive jer nije potrebno otvarati kućište uređaja, a na drugim modelima je potrebno skinuti poklopac i izvaditi pohabane četkice. Zamjenite  obje četkice i koristite originalne koje propisuje proizvođač. Ako uređaj i dalje ne radi ispravno pošaljite ga u ovlašteni servis na provjeru kvara i eventualnu popravku.

Ako ste sa brusilicom rezali ili brusili materijale koji stvaraju veliku prašinu (rezanje cigle,crepa i sl.) ,probajte da očistite ventilacijske otvore koji dovode vazduh za hlađenje unutrašnjosti uređaja. Uređaj bi bilo poželjno poslati u ovlašteni servis da ga očiste i podmažu kako bi se izbjegli ozbiljni kvarovi na njemu. Prije svega morate znati da postoje posebne ugaone brusilice za rezanje takvih materijala na kojima postoje usisni filteri koji sprječavaju odvođenje sitnih čestica u unutrašnjost uređaja.

Uvijek nakon dužeg rada ostavite uređaj da radi bez opterećenja,na praznom hodu 2-3 minuta da se motor i ostali dijelovi ohlade.

Provjerite da li su svi dijelovi i vijci na uređaju dovoljno dotegnuti. Obratite pažnju na disk koji koristite za rad da li je ispravan, odnosno, da nema oštećenja, da li je ravan i da li je dobro postavljen u ležište matice. Radni komad koji obrađujete mora biti fiksiran i propisno stegnut.

U kompletu uređaja (koferu) kod svih naših uređaja nalazi se mala kutija masti za podmazivanje kojom je potrebno s vremena na vrijeme podmazati vrh alata bilo da je to alat za bušenje ili za štemanje i ubaciti ga u prihvat na uređaju. Isti postupak je i sa uređajima koji imaju SDS PLUS i SDS MAX prihvat alata. Jednostavno, uronite u mast alat nekih 5-10 mm i uvucite ga u prihvatnik, a zatim povucite nekoliko puta alat naprijed nazad da bi se mast ravnomerno nanijela u unutrašnjosti prihvata.

Koristite štitnik za prašinu kada izvodite radove koji mogu prouzrokovati punjenje uređaja i samog prihvata prašinom.

Svaki uređaj na kojem postoje prijenosni mehanizmi(

zupčanici) treba podmazivati. Na nekim modelima

iz našeg asortimana uređaja, postoji poklopac sa

gornje strane uređaja koji se skida i na tom mjestu

se vrši podmazivanje mehanizma. Po skidanju

poklopca, pogledajte koliko su zupčanici

podmazani i u skladu sa tim dodajte i količinu

masti za podmazivanje. Za podmazivanje možete

koristiti litijumsku mast za prijenosne mehanizme

ili druge masti koje se koriste za podmazivanje

zupčanika i drugih sklopova ( ’’tovatna mast” ).

Period između podmazivanja treba da bude

usklađen sa intenzitetom rada sa istim, uređaj koji

se koristi više treba češće kontroliratii i

eventualno podmazivati. Uredno i kvalitetno

održavani uređaji imati će duži radni vijek. Postoje

uređaji na kojima se ne može izvršiti

podmazivanje mehanizma bez rasklapanja

istog.Takve uređaje treba poslati u ovlašteni

servis gdje će stručna lica to izvršit i ujedno

pregledati uređaj i njegovo stanje. Najkvalitetnije

podmazivnje mehanizma kod ovakvih uređaja,bilo

da oni imaju pomenuti poklopac ili ne, može se

izvršiti jedino u ovlaštenim servisima koji će to

najstručnije i najpouzdanije uraditi.

U kompletu uređaja uvijek dobijate zamjenski par četkica koje se mijenjaju kada dođe do njihove istrošenosti. Na nekim modelima njihova zamjena se može izvršiti jednostavno jer se zamjena vrši bez rasklapanja uređaja. Dovoljno je samo odvrnuti čepove na kućištu uređaja,izvući ih i zamijeniti ih obje. Na modelima koji zahtjevaju demontažu uređaja, najispravnije je poslati ga u ovlašteni servis gdje će stručna lica to obaviti. Prilikom slanja u servis, poslati uz uređaj i rezervne četkice koje su dobijene uz uređaj ako već prethodno nisu utrošene. 

Kod ovakvih aparata postoje tzv. radni ciklusi (” X

” ) odnosno radne karakteristike čije vrijednosti

padaju u toku rada. Radni ciklus se izražava u

procentima “ % “ za period od 10 minuta,

odnosno vrijeme intenzivnog rada i vrijeme pauze

(npr. 30 % - 3 min. intenzivnog rada a 7 min.

pauze ). Kada se na aparatu upali indikator

termičke zaštite, treba planirati njegov odmor jer

će se u protivnom uređaj sam ugasiti do vremena

kada sistem bude opet spreman za rad. To je

jedan od glavnih uzroka zašto se dešava da uređaj

stane u radu pa se poslije nekog vremena opet

vrati u funkciju. Ako aparat nema funkciju poslije

gašenja indikatora, pošaljite uređaj u ovlašteni

servis.

Kada smo namontirali uređaj i probali  ga pustiti u rad, mašina se nije htjela pokrenuti. Da li treba na nešto posebno obratiti pažnju?

Prije početka rada obavezno provjeriti da li je pravilno montiran štitnik uređaja,ovisno o tome da li se operacija izvodi sa tanjilicom ili strugaljkom. Ako štitnik nije pravilno montiran, uređaj se ne može staviti u funkciju zato što se  na njemu samom nalazi osigurač koji aktivira elektro prekidač koji daje ili oduzima napon uređaju.

Zašto kada probam  koristiti drugu funkciju uređaja, a to je rezanje pod uglovima,mašina ne radi? Ponavljam da ista radi kada razrezujem materijal preko gornjeg stola  ili radne ploče.

Da bi na uređaju koristili funkciju ( “gera” ) rezanje, rezanja pod raznim uglovima morate podići radnu ploču uređaja tako da list pile bude uvučen,ravan sa gornjim stolom tako da lice koje radi sa mašinom nema mogućnost fizičkog kontakta sa pilom i fiksirati ga šrafom koji se nalazi sa lijeve strane odmah ispod ploče. Podizanje ploče u gornji položaj aktivira ili deaktivira elektro prekidač za tu funkciju uređaja,pa ista neće raditi.

Ne mogu da pronađem odgovor

Ukoliko niste našli odgovor na Vaše pitanje molimo Vas da nazovete neki od naših servisnih centara.

Top